Dit privacybeleid (versie 1.0: 23 januari 2021) is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met VN Douane, KVK-nummer 81817053.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website vndouane.nl. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen? Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor? U leest het in deze privacyverklaring.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website vndouane.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door uw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of door het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat VN Douane in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. VN Douane gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u als u erom vraagt;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot VN Douane haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze cookie- en privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder geven wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

VN Douane maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

VN Douane maakt geen gebruik van analytische en/of tracking cookies. Voor het verlenen van toegang tot onze website gebruiken wij dus geen persoonsgegevens. Ook verzamelen wij geen informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat u deze websites bezoekt.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent. Zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen.

Wijzigingen in deze cookie- en privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookie- en privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

VN Douane BV, Icarus 7, 8448 CJ Heerenveen. KvK-nummer 81817053

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een klacht makkelijk bij ons indienen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.